Schneider Electric NSYCCOHYT120VID | Climasys-Thermostat und elektronisches Hygrostat Hygrotherm 110-120V | Regro