Brumberg 2351.03 | HV Einbaustrahler 230V/GZ10/50W mattch | Regro