Schneider Electric XB5KSM | Buzzer 80 db 230V AC/DC XB5-KSM | Regro