Schneider Electric XB5KSB | Buzzer 80 dB 12-24V AC/DC XB5-KSB | Regro